Pripojenie na pult centrálnej ochrany

Primárnou funkciou pultu centrálnej ochrany je prijímať signály z napojených objektov a v prípade zistenia signálu, ktorý je spojený s alarmom ho preveriť a podľa potreby vyslať zásahové vozidlo, ktorého úlohou je zabezpečenie daného objektu, alebo ďalšie opatrenia, ktoré boli dohodnuté s klientom. Pult centrálnej ochrany funguje v nepretržitom režime, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.