Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži k zaisteniu požiaru v jeho počiatočnej fáze a významne prispieva k ochrane životov, osôb i majetku. Povinnosť použiť EPS je v mnohých prípadoch stanovená už priamo zákonom alebo posúdením požiarneho nebezpečenstva konkrétneho objektu. Ponúkame systémy najväčších svetových výrobcov a dodávateľov bezpečnostných systémov, ktoré sú určené pre ochranu všetkých typov objektov a sú schopné spoľahlivo pracovať i v tých najťažších prevádzkových podmienkach.

  • ZETTLER
  • BOSCH
  • ESSER
  • SCHRACK
  • LITES
  • ARITECH
  • ADVANCED
Použitie
Nemocnice a domovy dôchodcov, hotely, administratívne budovy, sklady a logistické centrá, školy, nákupné strediská, letiská, stanice, divadlá, zábavné centrá, chemické a petrochemické závody, priemyselné podniky.

Produktové foto