Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostných systémov a opatrení na ochranu osôb vo verejných a priemyselných objektoch.

Signalizácia je určená na riadenie evakuácie osôb v ohrozených priestoroch. Vynikajúce zvukové vlastnosti systému ponúkajú efektívny prostriedok pri poskytovaní prídavných služieb ako je reprodukcia hudby v pozadí a rôznych informácií vo vybraných priestoroch, adresné šírenie dôležitých odkazov a upozornení.

Nevyhnutným predpokladom funkcie systému je v každom okamihu zaručene zrozumiteľná reprodukcia reči. Konkrétna správa musí byť zreteľná, jasná, prenesená v zodpovedajúcej hlasitosti na určené miesto, zároveň však musia byť potlačené prípadné odrazy spôsobené veľkými plochami a rôzne dozvuky, ktoré by mohli výslednú kvalitu reprodukcie vcelku znehodnotiť. Systém preto musí byť odborne navrhnutý, nainštalovaný, nastavený a priebežne testovaný.

Ponuka špičkových zvukových evakuačných systémov spĺňa najvyššie nároky zákazníkov a noriem.

  • BOSCH
  • INTEVIO
  • TOA
  • VARIODYN
Použitie
Administratívne budovy, komerčné budovy, hotely, nemocnice, školy, vzdelávacie centrá, obchodné centrá, letiská, stanice, divadlá a kultúrne centrá, zábavné a športové centrá.

Produktové foto